Obrázek

FHW-580 merino wool ski socks blue

16MC - jemné, méně vydrží
16MC - Supersoft, less durable
FWH-580L
48 Items
CZK380

(CZK380 pár/pair)

Shade: Modrá 580
Size: (42-45) L
Color: Blue
asdfasdf
Quantity
in Stock
FWH is a thin super soft knee high ski sock made of the highest quality 16MC merino wool, which guarantees dry skin and provides excellent 
thermal insulation and moisture wicking. The construction of these ski socks uses the alternation of several types of binding 
and creates various zones of action that increase comfort. They have high resistance to wear and reinforced pressure points. 
MATERIAL: 85% MERINO WOOL, 5% POLYAMIDE, 5% LYCRA - elastane, 5% POLYPROPYLENE
Lasting
FWH-580L
48 Items

Data sheet

Material
merino wool
Type
Sex
Uni
Season
autumn / winter

Specific References

ean13
8596445029246
New

Bezešvé prádlo Seamless

Bezešvé prádlo Seamless je přiléhavé, se zónami pro odvětrávání a rychlejší odpařování potu na místech se zvýšenou potivostí. Při konstrukci tohoto prádla byly využity poznatky z oblasti funkčnosti a komfortu textilií. Seamless se nesráží a při použití elastanu dokonale obepíná tělo jako vaše „druhá kůže“. Funkční prádlo Seamless pro vaše pohodlí obsahuje minimální počet švů, které nezpůsobují odírání citlivých partií, udržuje tvar.

Seamless clothing

Seamless underwear is snug, with zones for ventilation and faster sweat evaporation in places with increased sweating. In the construction of these garments, knowledge was used from the field of functionality and comfort of textiles. Seamless does not shrink and when using elastane, it perfectly hugs the body like your "second skin". Functional underwear contains a minimum number of seams that do not cause abrasion of sensitive areas, and helps maintain the shape.

Merino vlna

Ovčí merino vlna pochází ze speciálně vyšlechtěných ovcí, žijících v chladnějších a vlhčích oblastech (Nový Zéland, Austrálie). Ovce chrání v drsné přírodě nejtechničtější přírodní vlákna, která člověk sice nedovede vyrobit, ale naštěstí je umí zpracovat. Tato vlákna jsou mnohem jemnější než tradiční vlna. Merino vlna je hedvábně jemná, má vyšší schopnost izolace a je prodyšnější. Spodní prádlo se vyrábí z dlouhých vláken velice jemné merino vlny, díky kterému poskytuje uživateli pohodlí a měkkost. Každé vlákno je zvlněné a elastické, což přináší vysokou odolnost a dlouhou životnost textilie. Díky pružnosti vlákna se vlněné oblečení nemačká. Vlněná vlákna jsou vysoce hydrofilní a mají vysokou absorpční schopnost. Vlna se netaví ani nehoří, poskytuje také vysokou ochranu proti UV záření. Její produkce je šetrná k životnímu prostředí a je založená na principu obnovitelných zdrojů.

Izolace a termoregulace

Tkanina z merino vlny izoluje extrémně dobře. Vlákno má velmi kadeřavou strukturu, díky níž vznikají miliony maličkých vzduchových kapes, které se postarají o izolaci tělesného tepla. Vlna merino pracuje podle tělesné teploty v souladu s tělesnou termoregulací. Teplotu těla reguluje pohlcováním a uvolňováním vlhkosti. Toto zajistí, že vaše tělo bude mít stejnou teplotu i při změně intenzity pohybu. Když je chladno a vlhko, merino vlákno tuto vlhkost pohlcuje a vytváří tzv. sorpční teplo. V teplém prostředí merino vlna reguluje teplotu procesem „ochlazování odpařováním“. Tento způsob je stejný jako ten, který používá naše tělo – uvolňuje pot k ochlazování.

Kontrola zápachu

Merino vlna má stálý přirozený odpor k růstu počtu mikrobů a schopnost zadržování zápachu. Prádlo můžete nosit řadu dní bez stopy zápachu. Důvodem je v kombinace mimořádné schopnosti vlny pohlcovat vlhkost a nesourodosti vláken s velmi členitým povrchem. Zápach způsobují bakterie, které dávají přednost nechráněnému povrchu, rovným stěnám, proto se bakteriím daří v syntetických tkaninách.

Merino wool

Merino wool comes from specially bred sheep living in cold and wet regions (New Zealand, Australia). In this harsh nature, sheep produce natural fibers, which man cannot. However they can fortunately process them. These fibers are much finer than traditional wool. Merino wool is silky soft, has a higher insulation ability and is more breathable. Underwear made of long fibers of very fine merino wool, provides the user with comfort and softness. Each fiber is corrugated and elastic, which brings high durability and long service life of the fabric. Thanks to the elasticity of the fiber, woolen clothes do not wrinkle. Wool fibers are highly hydrophilic and have a high absorption capacity. The wool does not melt or burn, it also provides high protection against UV radiation. Its production is environmentally friendly and based on the principle of renewable resources.

Insolation and thermoregulation

Merino wool fabric insulates extremely well. The fiber has a very curly structure, thanks to which millions of tiny air pockets are created, which take care of insulating body heat. Merino wool works according to body temperature in accordance with body thermoregulation. It regulates body temperature by absorbing and releasing moisture. This ensures that your body has the same temperature even when the intensity of movement changes. When it is cold and humid, merino fiber absorbs this moisture and creates so-called sorption heat. In a warm environment, merino wool regulates the temperature through the process of "evaporative cooling". This is the same as the one our body uses – it releases sweat to cool down.

Odor control

Merino wool has a natural resistance to the growth of microbes and has the ability to repel odor. You can wear merino for many days without a trace of odor. The reason is the combination of wool's extraordinary ability to absorb moisture and the heterogeneity of fibers with a very rugged surface. The odor is caused by bacteria that prefer an unprotected surface, flat walls, therefore bacteria thrive in synthetic fabrics but not in natural merino wool.